برچسب: رئیس‌ بیمه مرکزی
4 مطلب

اجرای بیمه شخص ثالث راننده محور از ابتدای سال ۹۹

بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه بیمه شخص ثالث