برچسب:

رئیس اتاق بازرگانی تهران

2 مطلب

ارز 4200 تومانی ضربه بزرگی به اقتصاد زد / فرار مغزها شدت گرفته است

افزایش روزانه 2200 میلیارد تومانی نقدینگی / درخواست رئیس اتاق تهران از رئیس جمهور