برچسب:

رئیس اتاق تهران

8 مطلب

پیامدهای ثبات قیمت ارز در تولید / تلاش سامانه نیما برای رسیدن به نرخ بازار

اعداد و ارقام تکان‌دهنده در اقتصاد ایران

قیمت ارز در بازار موازی حباب دارد

خروج سرمایه از کشور در حال رخ‌دادن است

روند رو به‌ رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸