برچسب: رئیس اتاق تهران
6 مطلب

قیمت ارز در بازار موازی حباب دارد

خروج سرمایه از کشور در حال رخ‌دادن است

روند رو به‌ رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸