برچسب:

رئیس قوه قضاییه

3 مطلب

مصطفی محقق داماد کیست؟ / او جانشین رئیسی می‌شود؟

جانشین رئیسی کیست؟ / محسنی اژه‌ای به قوه قضاییه می‌رود؟

ابراهیم رئیسی تا کی در قوه قضاییه می‌ماند؟ / جانشین او کیست؟