برچسب: رئیس کنفدراسیون صادرات
4 مطلب

دولت به سمت تک‌نرخی کردن ارز حرکت کند / دلار ۴۲۰۰ تومانی غیرکاربردی است

اتاق بازرگانی ۵۴ دفعه درباره نرخ ارز هشدار داد / انفجار دلار نتیجه اشتباه دولت

افزایش ۴۳ درصدی صادرات ایران به امارات

تاثیر نرخ ارز بر افزایش صادرات ایران