برچسب: رابرت موگابه
3 مطلب

سرنوشت زیمبابوه پس از رابرت موگابه

میراث موگابه: ویرانه‌ای به وسعت زیمبابوه

شاخص بورس زیمبابوه سقوط کرد