برچسب:

رانت‌خواران

2 مطلب

فساد به گندم رسید / وزارت جهاد کشاورزی بی‌توجه به هشدارها

رانت‌خواران از شفافیت بورس احساس خطر می‌کنند