برچسب:

رانت‌خواری

6 مطلب

شناسایی آدرس کاسبان رانت

امید مردم لازمه بهبود اقتصاد ایران

۱۳۰ سیاست و ۹ راهبرد مقابله با فساد طراحی شد

اعطای امتیازات ویژه به افراد، زمینه‌ساز فساد است

۸۰ هزار واحد صنعتی در کشور داریم

رانت‌خواری جرم‌انگاری شد