برچسب:

رانت‌ها

2 مطلب

رانت‌های میلیاردی عرضه اولیه تا کجا ادامه دارد؟

دلیل آرامش نسبی بازار ارز