برچسب: رانت اطلاعاتی
1 مطلب

دولت با پمپاژ اطلاعات مانع ایجاد فضای رانت اطلاعاتی شود