برچسب:

رانت اطلاعاتی

3 مطلب

رانت عرضه اولیه چگونه برچیده می‌شود؟

دولت با پمپاژ اطلاعات مانع ایجاد فضای رانت اطلاعاتی شود