برچسب:

رانت اطلاعاتی

6 مطلب

شعبده‌بازی در بازار سهام! / ماجرای پروژه‌سازی در بورس چیست؟

رانت عرضه اولیه چگونه برچیده می‌شود؟

دولت با پمپاژ اطلاعات مانع ایجاد فضای رانت اطلاعاتی شود