برچسب:

رانت اقتصادی

7 مطلب

۵ هزار میلیارد تومان وام برای دو خانواده

اختصاص ارز دولتی به ۱۷۰۰ شرکت صوری

چک سفید امضای شریعتمداری به کارفرمایان و کارگران/تعهداتی که پشتوانه قوی ندارند

با رشد شاخص بورس، رانت‌هایی در حال توزیع است

بیشترین میزان رانت اقتصادی در حوزه خودرو شکل گرفته است