برچسب:

رای اعتماد مجلس

6 مطلب

رای اعتماد به وزرا مخفی باشد

مجلس به سعید نمکی اعتماد کرد

تعهدات وزارت نیرو به مجلس عملی می‌شود