برچسب: رشد اقتصادی ترکیه
6 مطلب

رشد اقتصادی ترکیه منفی می‌شود

رئیس بانک مرکزی ترکیه اخراج شد

اقتصاد ترکیه سال آینده از رکود خارج می‌شود

تورم امسال ترکیه به ۲۳٫۵ درصد می‌رسد