برچسب: رشد اقتصادی فرانسه
2 مطلب

کاهش رشد اقتصادی فرانسه

رشد اقتصادی فرانسه کم‌تر از نصف شد