برچسب:

رشد تولید

1 مطلب

اشتغال جدید در کارگاه‌های بزرگ صنعتی؛ تقریبا صفر!