برچسب:

رشد درآمد نفتی

2 مطلب

رشد درآمدهای نفتی نصف شد/درآمد ماهانه 10 هزار میلیارد تومانی فروش نفت

افزایش 62 درصدی درآمدهای نفتی در مرداد ماه/ شتاب رشد درآمدهای نفتی کند شد