برچسب:

رشد فقر

5 مطلب

چند درصد مردم زیر خط فقر مطلق هستند؟

جهش قیمت دلار عامل رشد فقر

پیشروی فقر در سال ۱۴۰۰ ادامه دارد؟

واکنش‌ها به توزیع نان رایگان در مناطق مرکزی تهران