برچسب:

رهن كامل

3 مطلب

مستاجران می‌توانند از موجران شکایت کنند

چرا بیشتر صاحبخانه‌ها رهن کامل می‌خواهند؟

صاحبخانه‌ها اجاره می‌خواهند یا رهن؟