برچسب:

رودخانه کارون

3 مطلب

مرگ کارون برای خوزستان و کشور مشکل ایجاد می‌کند

آب آبادان حتی برای شستن صورت هم مناسب نیست