برچسب:

روز خبرنگار

5 مطلب

جشنواره‌ی خبری نویسبان اسنپ برای حفظ محیط زیست

خبرنگاران اگر نقصی در کار ما می‌بینند بدون لکنت نقص را بیان کنند