برچسب:

روستایی

4 مطلب

ناپایداری 72 درصد مشاغلی که وام روستایی گرفتند / تسهیلاتی که به نام روستاییان ثبت شد اما پرداخت نشد!

در سال 97 چند واحد مالی و اعتباری کشاورزی تعطیل شد؟

700 هزار خانوار شهری و روستایی در آستانه گازدار شدن