برچسب:

رویداد ارائه معکوس

1 مطلب

رویداد ارائه معکوس دیوار و جوانه در حوزه HR-Tech در دانشگاه شریف برگزار می‌شود