برچسب:

ریل ملی

4 مطلب

محصولات ريل مورد نياز كشور از ذوب آهن اصفهان تامين می‌شود

کندی چرخ تولید ریل ملی به علت بی‌پولی

برای حمایت از ریل ملی چه باید می‌کردیم که نکردیم