برچسب:

ریل ملی

4 مطلب

محصولات ریل مورد نیاز کشور از ذوب آهن اصفهان تامین می‌شود

کندی چرخ تولید ریل ملی به علت بی‌پولی

برای حمایت از ریل ملی چه باید می‌کردیم که نکردیم