برچسب:

رینگ لاستیک

2 مطلب

ماجرای حذف رینگ آلومینیومی از برخی خودروها چه بود؟

چرا رینگ آلومینیومی از برخی خودروها حذف شد؟