برچسب:

رییس‌جمهور آمریکا

5 مطلب

ترامپ رکورددار بدترین رییس‌جمور آمریکا

اولین سال ریاست‌جمهوری ترامپ به زبان آمار و ارقام