برچسب:

زعفران ایرانی

6 مطلب

زعفران ایران به نام اسپانیا به 40 کشور صادر می‌شود

افغانستان زعفران ایران را دور زد

صنعت زعفران ایران در برابر تحریم‌ها مقاوم است

ایران رتبه اول تولید زعفران در جهان

زعفران ایرانی با 60 میلیارد تومان جهانی می‌شود