برچسب:

زعفران ایرانی

7 مطلب

صادرات ۷۹ درصدی زعفران به پنج کشور

افغانستان زعفران ایران را دور زد

صنعت زعفران ایران در برابر تحریم‌ها مقاوم است

ایران رتبه اول تولید زعفران در جهان

زعفران ایرانی با 60 میلیارد تومان جهانی می‌شود