برچسب:

زمین‌های کشاورزی

5 مطلب

برنج جهان در شالیزار‌های آسیا

توسعه کشاورزی و اشتغال‌زایی؛ اهداف هند در اجرای طرح‌های آبخیزداری

شالیکاران مصرف آب کشاورزی را مدیریت کنند