برچسب:

زمین زراعی

2 مطلب

واردات 1.5 هزار میلیارد تومانی پنبه به کشور / 39 درصد پنبه‌ها از ترکیه آمدند