برچسب:

زندانیان ایرانی

2 مطلب

تا پایان هفته تمام زندانیان فقیر با بدهی کم، آزاد می‌شوند

گوشزد نقض برجام در دیدار با طرف آمریکایی