برچسب:

زيان اقتصادي

3 مطلب

وضعیت اصناف بعد از شیوع کرونا

وعده‌های کرونایی دولت به کجا رسید؟

زیان حداقل ۳۱۲ هزار میلیاردی کرونا به اقتصاد ایران