برچسب: زیان انباشته بانک‌ها
2 مطلب

موارد مشکوک مالی در کارنامه یک بانک دولتی / بانکی که ۴ برابر سرمایه خود، زیان انباشته دارد