برچسب:

ساختمان بورس

3 مطلب

پلمب بورس تهران واقعیت دارد؟

تخم مرغ بورس را مثبت کرد یا دولت؟ / «هر ۱۰ تخم‌مرغ، ۲۰ هزار واحد مثبت»!