برچسب:

سازمان استخدامی

9 مطلب

آخرین خبرها از همسان‌سازی حقوق کارمندان

افزایش ضریب حقوق نسبت به قبل تغییر نکرده است