برچسب:

سازمان بیمه سلامت

8 مطلب

حذف نسخه‌نویسی کاغذی از فردا

فاویپیراویر از پوشش بیمه در درمان کرونا خارج شد

کدام داروهای کرونا تحت پوشش بیمه هستند؟

رشد تعرفه‌های پزشکی ۲۰۰۰ میلیارد بار مالی دارد

افزایش پوشش داروهای بیماری‎های خاص

«خاص» شدن 3 بیماری جدید در بیمه سلامت

پیشنهادهای بودجه‌ای بیمه سلامت برای سال ۹۷