برچسب:

سازمان بیمه سلامت

6 مطلب

کدام داروهای کرونا تحت پوشش بیمه هستند؟

رشد تعرفه‌های پزشکی ۲۰۰۰ میلیارد بار مالی دارد

افزایش پوشش داروهای بیماری‎های خاص

«خاص» شدن 3 بیماری جدید در بیمه سلامت

پیشنهادهای بودجه‌ای بیمه سلامت برای سال ۹۷