برچسب: سازمان جنگل‌ها
7 مطلب

تدوین سند بیابان‌زدایی با همکاری فائو

قاچاق خاک به کشور‌های حاشیه خلیج فارس محدود شد

احداث معدن در جنگل ممنوع

ممنوعیت شناسایی و ساخت معدن در پنج استان

ممنوعیت بهره‌برداری از جنگل‌های شمال از سال آینده

برای ۴۴ شغل مرتبط با منابع طبیعی کد مشاغل اختصاص یافت