برچسب:

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان

4 مطلب

معرفی مقصر گرانی توسط وزیر صنعت

برخی تولیدکنندگان و واردکنندگان عامل گرانی هستند