برچسب:

سازمان حمل و نقل

4 مطلب

مدت اجرای طرح ترافیک کاهش یافت

۸۰ درصد ناوگان حمل‌و نقل عمومی یزد فرسوده است