برچسب:

سازمان خصوصي سازي

7 مطلب

نحوه تغییر شماره تلفن برای سهامداران سهام عدالت / کسانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند چه می‌شوند؟

تکلیف جاماندگان سهام عدالت چه می‌شود؟

کارت سهام عدالت تعاونی‌ها اعتبار ندارد

برگه‌های ثبت‌نام اولیه سهام عدالت اعتبار دارند؟

سود سهام عدالت چه زمانی واریز می‌شود؟

امکان ویرایش اطلاعات دارندگان سهام عدالت