برچسب:

سازمان صنایع کوچک

5 مطلب

 چه تعداد واحد صنعتی تعطیل و نیمه‌تعطیل هستند؟

ستاد راستی‌آزمایی ثبت سفارش کالا تشکیل شد

ایجاد شهرک صنعتی در سواحل مکران