برچسب:

سازمان نظام پرستاری

4 مطلب

مدیریت ۲۵ بیمار توسط یک پرستار / فاجعه کمبود پرستار در پیک پنجم

برخی از پرستاران پس از بحران کرونا اخراج شدند

چرا پرستاران مهاجرت می‌کنند؟