برچسب:

سازمان پزشکی قانونی

9 مطلب

وقوع بیش از ۱۰ هزار مورد خودزنی با ادعای نزاع

مرگ روزانه 47 نفر در تصادفات

افزایش 27 نفری قربانیان زلزله کرمانشاه