برچسب:

سالگرد امام خمینی

2 مطلب

به نیروی جوان اعتماد کنیم / انقلاب نباید دچار ارتجاع شود

هزینه تسلیم مقابل دشمن بیشتر از هزینه مقاومت است