برچسب:

سال پایه

3 مطلب

سال پايه تورم از ۱۳۹۰ به ۱۳۹۵ تغيير کرد

بانک مرکزی مقید به اصول حرفه‌ای محاسبات آماری است

سال پایه تورم از سال 90 به 95 تغییر می‌کند