برچسب: سامانه جامع روابط کار
7 مطلب

وضعیت مبهم سامانه روابط کار پس از یک‌سال

مقاومت کارفرمایان موجب توقف ثبت قراردادها شد؟