برچسب:

سامانه حقوق و مزایا

4 مطلب

آخرین مهلت ثبت حقوق آذر کارکنان دولت

پرداخت 1700 ميليارد تومان به كارمندان خارج از ضوابط

لیست حقوق‌ها منتشر می‌شود