برچسب: ساینوپک
1 مطلب

امتیازات اقتصادی جدید ایران و چین / نفت و گاز در صدر لیست همکاری‌ها