برچسب:

سبد معیشت کارگری

1 مطلب

احتمال افزايش 60 درصدي دستمزد كارگران چقدر است؟