برچسب: ستاد بحران
1 مطلب

مردم در زمان وقوع زلزله از محله خود خارج نشوند