برچسب: ستاد ملی بازآفرینی شهری
4 مطلب

ساخت ۵۲ هزار واحد مسکونی در بافت‌های ناکارآمد

جمع آوری اطلاعات جمعیتی مناطق ناکارآمد شهری