برچسب: سخنگوی ارتش
2 مطلب

امکان غرق شدن ناوشکن دماوند وجود ندارد